es-rotar-servis-in-vzdrzevanje

OSNOVNA CENA SERVISA JE 60,50 EUR + DDV (velja za enote do 4 kW)

Naročite servis

*Cena rednega servisa ne vključuje stroška filtrov, baterij ali dodatnega plina. V primeru okvar ali zelo obremenjenih klimatskih naprav se cena za opravljeno storitev določi po oceni dobavljenega materiala in oceni stroškov popravila. Ocena popravila se določi na mestu samem.

Vzdrževanje klimatskih naprav in toplotnih črpalk je zelo pomembno za njihovo dobro delovanje. Za vse naprave priporočamo redno letno servisiranje. Za brezhibno delovanje vaše klimatske naprave bodo poskrbeli naši strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami.

Ste letos že opravili redni letni servis klimatske naprave?

V vročih poletnih mesecih se zanašate na svojo klimatsko napravo, da vam zagotavlja udobno klimo v vašem bivanjskem prostoru. Za zanesljivo delovanje naprave vam priporočamo redno vzdrževanje in servisiranje. Redni servis klimatskih naprav je treba opraviti enkrat letno, pri bolj obremenjenih klimatskih napravah pa je servisiranje lahko potrebno tako na začetku kot tudi na koncu sezone. Pri večini klimatskih naprav lahko filtre zraka očistite sami, druge posege na napravi pa mora opraviti za to usposobljena oseba. Letni servis, ki ga je treba opraviti pred začetkom hladilne sezone, zajema:

 • pregled klimatske naprave in inštalacij
 • čiščenje in razkuževanje toplotnega izmenjevalnika notranje enote
 • čiščenje maske in vseh delov notranje enote
 • čiščenje protiprašnih filtrov notranje enote ter ostalih filtrov (če jih enota ima)
 • čiščenje ventilatorja notranje enote
 • pregled in po potrebi čiščenje odvoda kondenza notranje enote
 • pregled električnih komponent
 • pregled delovanja elektromotorjev (kompresor, ventilatorji, lopute)
 • pregled hladilnega sredstva (plina) in delovanja elektro regulacije
 • test in pregled delovanja klimatske naprave

Zakaj vam priporočamo redne letne servise?

 • Poskrbeli boste za brezhibno delovanje v času največje obremenitve klimatske naprave.
 • Porabili boste manj energije, saj neočiščen toplotni izmenjevalnik zmanjšuje moč klimatske naprave.
 • Dihali boste čistejši in bolj zdrav zrak, saj le očiščeni filtri oziroma očiščena naprava lahko opravljajo svoje delo in poskrbijo, da v prostoru ni bakterij ter nevarnih in zdravju škodljivih snovi.
 • Klimatska naprava bo dosegala maksimalne izkoristke in na ta način porabila manj energije.